Tints Àcids

Els tints àcids de Ashford són tints per fibres animals molt concentrats (amb 10g pots tenyir 1kg de llana). Són tints químics ecològics, que compleixen amb la normativa OEKO-TEX Standard 100. No contaminen i no contenen substàncies tòxiques o nocives per al medi ambient i les persones.

La normativa OEKO-TEX ® Standard 100 consta d'una sèrie de proves independents de certificació de matèries primeres tèxtils, de productes intermedis i finals en totes les etapes de producció.

Les proves de substàncies nocives inclouen la detecció de:

1 Substàncies il · legals

2 Substàncies regulades legalment

3 Productes químics nocius coneguts (tot i que no estan regulats legalment)

4 Paràmetres per a la cura de la salut.

En tots els casos, aquests estudis superen àmpliament les exigències legals, el que ens garanteix una protecció total enfront de les substàncies nocives per a la salut i el medi ambient.

Aquest lloc web fa servir galetes per a us exclusiu de la botiga.