POLÍTICA DE PRIVACITAT

A l'efecte del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Mar Joaquín del Río, amb CIF 46683524X informa l'Usuari de l'existència dels fitxers automatitzats de dades de caràcter personal denominats POTENCIALS i CLIENTS amb la finalitat / s principal / s de gestió, administració i manteniment dels Serveis prestats i / o contractats, i per a activitats comercials i de màrqueting, inscrits en el Registre General de Protecció de Dades.

 

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L'enviament de dades de caràcter personal és obligatori per a contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per Mar Joaquín del Río.
Així mateix, el no facilitar dades personals sol · licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o rebre informació d'aquests serveis.
D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència del seu enviament de dades personals, seràn incorporades als fitxers indicats anteriorment titularitat de Mar Joaquín del Río, amb domicili a Ctra de Campins s / n (Can Reberté), 08470-Sant Celoni (Barcelona), tenint implementades totes les mesures de seguretat del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter PersonalEXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES FACILITADES

L'usuari que envia la informació a Mar Joaquín del Río, és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant a Mar Joaquín del Río, de qualsevol responsabilitat al respecte.
Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.
Mar Joaquín del Río, no respón de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les que s'indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació.
S'exonera a Mar Joaquín del Río, de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'Usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada a Mar Joaquín del Río, sempre que procedeixi de fonts alienes a Mar Joaquín del Río.

 

CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Mar Joaquín del Río, no cedirà les dades personals a tercers. No obstant, en el cas de ser cedits a algun tercer es produirà una informació prèvia, demanant el consentiment exprés de l'afectat.

 

EXERCICI DE DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL · LACIÓ I OPOSICIÓ

 Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició a través de correu postal a Ctra de Campins s / n (Can Reberté), 08470-Sant Celoni (Barcelona), o mitjançant correu electrònic a info @ tejoloquehilo .es, juntament amb prova vàlida en dret, com fotocòpia del DNI i indicant en l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

 

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

 L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Mar Joaquín del Río, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals .

 

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

 Mar Joaquín del Río, es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsit Mar Joaquín del Río, anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

 

Aquest lloc web fa servir galetes per a us exclusiu de la botiga.