Mordents

Aquí trobaràs els mordents no tòxics més usats, així com altres compostos químics necessaris o recomanables per a l'obtenció de certs colors.

Aquest lloc web fa servir galetes per a us exclusiu de la botiga.